ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 2 เครื่อง

ตามประกาศ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 02:31:35 น.