ประกาศเรื่่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง

สถาบัน กศน.ภาคเหนือมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร จำนวน 9 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,056,000 บาท รายละเอียดไฟล์เพิ่มเติมวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:09:12 น.