ประชุมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศก์ ในปีงบประมาณ 2563

ประชุมออนไลน์ ชี้แจงแนวทางในการเตรียมการอบรมระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หลักสูตรการอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศก์ ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของครูนิเทศก์ ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  พัฒนาหลักสูตรขึ้นโดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ  ในการประชุมครั้งนี้มี นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม และเจ้าหน้าที่ ICT 17 จังหวัดภาคเหนือ  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2653 ณ ห้องประชุม 1 สาบัน กศน.ภาคเหนือ การอบรมบบออนไลน์ ฯ จะเริ่มให้ครูนิเทศก์เข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:36:10 น.