ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา 9 หลัง ลงวันที่ 13 พ.ค.63 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมวันที่ 08 มิถุนายน 2563 เวลา 06:16:59 น.