ผลงานวิชาการการประเมินโครงการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดำริ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บทคัดย่อ  การประเมินโครงการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดำริ จังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 02:59:17 น.