ผลงานวิชาการ เรื่อง ประเมินโครงการขยายผลส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สําหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ ๒๕๑๓

ผลงานวิชาการ เรื่อง ประเมินโครงการขยายผลส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สําหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ดําเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๑๓   สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน
นายประพันธ์ งพว ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด

วิธีแปลงไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์ Word ภาษาไทย ผ่านออนไลน์ ฟรี - Notebookspec ลิงค์ดาวน์โหลด 

 


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 04:35:08 น.