ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายให้มีการดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างให้เป็นต้นแบบ กศน.ตำบล โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 เวลา 13:42:42 น.