โครงประกวดคลิปการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือ การป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

โครงการสื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 04:58:33 น.