การจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทาง การบริหารงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร ธรรมชาติชุมชน

การจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทาง การบริหารงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร ธรรมชาติชุมชน 
ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05:29:53 น.